Visitenkarte für Julia Lemmle, Rhetorik & Genderkompetenz, 2013

Rhetorik-Seminar-Booklet für Julia Lemmle, 2013

Rhetorik-Seminar-Booklet für Julia Lemmle, 2013

CD for Maghreb Consultants,  2013

Drafts for the CD for a hotel company, 2013

CD for a hotel company, 2013

CD for a hotel company, 2013